Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Mission Directors


Description

Nguồn viện trợ và những nguồn thu khác

hiện nay, rét mướt viện phí do Chính quyền cấp tỉnh của từng địa phương quy định dựa trên một khung rét mướt tối đa- tối thiểu đã được Bộ Y tế và Bộ Tài chính phê duyệt. Đối mang người bệnh ngoại trú, biểu lạnh thu viện phí được tính theo lần khám bệnh và những dịch vụ công nghệ mà người bệnh trực tiếp dùng. Đối với người bệnh nội trú, biểu rét mướt thu một phần viện phí được tính theo ngày giường nội trú của từng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện và các khoản giá thành thực tế dùng trực tiếp cho người bệnh.

xem thêm: https://speakerdeck.com/luanvan24

Hạn mức giao dịch tài chính được quy định thế nào?

Đối có khám chữa bệnh theo yêu cầu thì mức thu được tính trên cơ sở mức đầu tư của bệnh viện và cũng phải được cấp mang thẩm quyền phê duyệt. Đối có người sở hữu thẻ Bảo hiểm y tế thì cơ quan bảo hiểm thanh toán viện phí của bệnh nhân cho bệnh viện. Tuy nhiên ở Việt Nam mới chỉ đa dạng cái hình bảo hiểm y tế buộc phải áp dụng cho những đối tượng công nhân viên chức khiến công ăn lương trong các cơ quan Nhà nước và những doanh nghiệp. Những mẫu hình bảo hiểm khác chưa được triển khai một cách đa dạng.
hiện tại, có chủ trương thôn hội hoá các hoạt động chăm sóc sức khoẻ của Đảng và Nhà nước, các loại hình bệnh viện và cơ sở y tế bán công ko kể công lập ra đời có cơ chế tài chính chủ yếu ớt dựa vào nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế.
Nguồn viện trợ và các nguồn thu khác cũng được Chính phủ Việt Nam quy định là một phần ngân sách của Nhà nước giao cho bệnh viện quản lý và sử dụng. Tuy nhiên bệnh viện kém bắt buộc chi tiêu theo định hướng những nội dung đã định từ phía nhà tài trợ. Nguồn hoảng hốt phí này đáp ứng khoảng 20-30% chi tối thiểu của bệnh viện.

xem thêm: https://8tracks.com/luanvan24
Chi
Nhóm I
Chi cho con người
Bao gồm những khoản chi về lương, phụ cấp lương ( được tính theo chế độ hiện hành, kể cả nâng bậc lương hàng năm trong từng đơn vị hành chính sự nghiệp) và những khoản nên nộp theo lương : bảo hiểm y tế, bảo hiểm thôn hội. Đây là khoản bù đắp hao phí sức lao động, đảm bảo duy trì quá trình tái phân phối sức lao động cho bác sỹ, y tá, cán bộ công nhân viên của bệnh viện. Theo quy định trước đây, nhóm này khá ổn định, chiếm khoảng 20% tổng e phí và chỉ thay đổi trường hợp biên chế được phép thay đổi.
Nhóm II
Chi quản lý hành chính
Bao gồm những khoản chi: tiền điện, tiền nước, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, hội nghị, khánh tiết, xăng xe…. Nhóm này có tính gián tiếp nhằm duy trì sự hoạt động của bộ máy quản lý của bệnh viện. Do đó, những khoản chi này đòi hỏi bắt buộc chi đúng, chi đủ, kịp thời và bắt buộc dùng tiết kiệm, có hiệu quả. Tỷ lệ nhóm chi này bắt buộc nằm trong khoảng từ 10-15% tổng hoảng hốt phí.
Trước đây nhóm chi này bị khống chế bởi quy định của Nhà nước mang định mức chi nhìn chung siêu hạn hẹp và bất hợp lý. Tuy nhiên, trong cơ chế mới đơn vị chủ động xây dựng tiêu chuẩn, định mức và chế độ chi tiêu nội bộ căn cứ trên cơ sở định mức sợ hãi tế công nghệ và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước để đảm bảo hoạt động thường xuyên cho phù hợp có hoạt động đặc trưng của bệnh viện, đồng thời tăng cường công tác quản lý, sử dụng để dành, sở hữu hiệu quả trong phạm vi nguồn tài chính của mình.
cùng với việc chủ động đưa ra định mức chi, đơn vị phải xây dựng chính sách tiết kiệm và quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu. Quản lý thấp nhóm này sẽ tạo điều kiện để dành, tăng thêm e phí cho những nhóm khác.
Nhóm III
Chi nghiệp vụ chuyên môn
Bao gồm chi tìm hàng hoá, vật tư chuyên dụng cho công tác điều trị và khám bệnh; trang thứ kỹ thuật; sách, tài liệu chuyên môn y tế…. Nhóm này phụ thuộc vào cơ sở vật chất và quy mô hoạt động của bệnh viện. Sở hữu thể nói đây là nhóm quan trọng, chiếm 50% tổng số e phí và đòi hỏi rộng rãi công sức về quản lý. Đây là nhóm cần thiết nhất, thực hiện theo yêu cầu thực tế nên Nhà nước ít khống chế việc dùng kinh hoàng phí nhóm này. Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn mang cửa hàng chặt chẽ mang chất lượng săn sóc bệnh nhân và mục tiêu phát triển bệnh viện.
Vấn đề đặt ra trong việc quản lý nhóm chi này là do những quy định ko quá khắt khe đòi hỏi các nhà quản lý cần biết sử dụng đúng mức và ưng ý, giảm thiểu khiến mất cân đối thu chi đặc biệt là thuốc nhưng vẫn giữ được chất lượng điều trị và nhất là tiết kiệm được hoảng hồn phí, tránh lãng phí: chi thuốc ko quá 50% nhóm chi chuyên môn.
Nhóm IV
Chi sắm tìm, sửa chữa tài sản cố định
Hàng năm do nhu cầu hoạt động, do sự xuống cấp tất yếu ớt của tài sản cố định dùng cho hoạt động chuyên môn cũng như quản lý buộc phải kém phát sinh nhu cầu sợ phí để sắm chọn, trang bị thêm hoặc phục hồi giá trị dùng cho các tài sản cố định đã xuống cấp. Có thể nói đây là nhóm chi mà những bệnh viện đều lưu ý vì nhóm này có thể làm cho thay đổi bộ mặt của bệnh viện và thay đổi kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân theo hướng phát triển từng giai đoạn.

Lo 'tín dụng ma' từ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm

xem thêm: http://qooh.me/luanvan24

Tỷ lệ chi nhóm này nên ở mức trên 20% sở hữu bốn mục tiêu chính:
Duy trì và phát triển cơ sở vật chất
Duy trì và phát triển tiện nghi làm việc
Duy trì và phát triển trang vật dụng
Duy trì và phát triển kiến thức, kỹ năng nhân viên
Về sửa chữa
Nhìn chung những bệnh viện của Việt Nam đều xuống cấp và đòi hỏi nên sửa chữa, nâng cấp, mở bát ngát đặc trưng là trong tình trạng quá tải bệnh nhân như hiện nay. Nhưng đây là nhóm được quy định rất chặt chẽ trong từng phần vụ: sửa chữa nhỏ và sửa chữa to. Vấn đề đặt ra là cần sửa chữa đúng mức, toàn bộ, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh; đòi hỏi phát huy năng lực quản lý trong nhóm chi này nhằm bảo toàn trị lạnh vốn trong sửa chữa để mang kết quả tốt trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn bỏ ra.
* Về việc tậu mua tài sản cố định