Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

IndustriesDescription

Một điều nữa. Bạn có thể sao lưu và di chuyển qua trang web của mình thông qua một vài phương tiện khác nhau. Việc phổ biến nhất liên quan đến việc sử dụng phần mềm FTP và tự thực hiện sao lưu hoặc sử dụng một plugin như BackupBuddy để xử lý một số công việc nặng nhọc cho bạn. 
Vì chúng tôi muốn xóa tất cả các rào cản có thể xảy ra khi chuyển đổi trang web của bạn, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách di chuyển trang web của bạn mà không cần sự trợ giúp của plugin trả phí. 

https://www.scoop.it/u/thietkei