Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Industries

Description

 

http://www.23hq.com/thietkeiThiết lập WordPress lần đầu tiên có thể là một nhiệm vụ khó khăn, bạn không chỉ phải đối mặt với một nền tảng có một số phần chạy xuống phía bên tay trái, mà còn có nhiều tính năng khác có thể tắt và bật. Vậy, bạn bắt đầu từ đâu?

Tôi có thể cho bạn biết bắt đầu từ đâu và đó là ngay tại đây, vì chúng tôi đã liệt kê các plugin phải có mà bạn sẽ cần cho quá trình cài đặt WordPress của mình. Cho dù bạn đang sử dụng WordPress làm trang web hoàn chỉnh của mình hay chỉ là hệ thống blog, điều quan trọng là bạn phải có các plugin phù hợp để tối đa hóa không chỉ tiềm năng của nó trong kết quả của công cụ tìm kiếm mà còn cho cả người dùng.

Rõ ràng, hiện tại có rất nhiều plugin tốt, vì vậy, việc đưa ra danh sách top 5 không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì vậy không có bất kỳ plugin nào khác - đây là những plugin chúng tôi đã chọn và tại sao chúng tôi đã chọn chúng .