Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

IndustriesDescription

چرا یک پنل ضروری است پست برق ایمنی و کنترل اولویت‌های اصلی برای استفاده از برق خانگی است، جایی که تابلوی برق وارد عمل می‌شود. جریان الکتریکی از طریق کنتور وارد خانه شما می شود، پست برق اما شما به یکباره به برق کامل نیاز ندارید. قطع کننده مدار به تنظیم انرژی و توزیع آن در سطح ایمن کمک می کند.