Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Description

Có lẽ có rất nhiều bạn khi tham gia chơi lô đều biết cách soi cầu cầu kép. Đây là 1 dạng lô vô cùng đặc biệt gồm 10 số trong dàn 100 số. Khi về thường rải rác trong tuần có ngày lô kép về rất nhiều, có ngày lô kép lại không về. Vậy làm sao để có thể đoán được quy luật của lô kép.

Xem thêm nguồn:

https://www.aeriagames.com/user/peroxs12/
https://speakerdeck.com/perox
https://www.cryoutcreations.eu/forums/u/perox
http://jimhillmedia.com/members/perox/default.aspx
https://www.cutoutandkeep.net/users/570640

https://myspace.com/xosomienbacxosome/post/activity_profile_86303802_522c358e4fd84d9c82028db5a23321dc
https://enetget.com/post/79243
https://gab.ai/xsmienbacxosome/posts/50366944
https://plus.google.com/100667620662018347156/posts/MVhAdjwYaqW
https://twitter.com/kqxsmbhomnay/status/1102744107946917888
https://www.scoop.it/topic/xsmb-kqxsmb-xstd-xshn-sxmb-ket-qua-xo-so-mien-bac-hom-nay-nhanh-nhat/p/4106026870/2019/03/05/xsmb-kqxsmb-xstd-xshn-sxmb-ket-qua-xo-so-mien-bac-truc-tiep-hom-nay-nhanh-nhat-thu-ba-ngay-5-3-2019
https://www.flickr.com/photos/ketquaxosomienbachomnaynhanhnhat/47284262681
https://www.pinterest.com/pin/682225043531829702/
https://www.reddit.com/user/xosomienbacxosome/comments/axfcpr/du_doan_xsmb_63_du_doan_ket_qua_xo_so_mien_bac/
https://getpocket.com/@ket-qua-xsmb-xosome/share/4069270
https://www.vingle.net/posts/2578948
https://stampsy.com/stamp/79056
https://linkhay.com/link/2607325/du-doan-xsmb-6-3-du-doan-ket-qua-xo-so-mien-bac-ngay-6-thang-3-nam-2019