Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Description

Với xu thế phát triển như hiện nay, đặt văn phòng tại các coworking space cũng là một xu thế. Giới trẻ bây giờ ngoài việc cần có một công việc thì họ cũng mong muốn được làm việc tại nơi làm việc tốt, thoải mái. Ngoài việc tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu thì thuê văn phòng giúp cho các nhóm khởi nghiệp tiết kiệm cả các chi phí duy trì như: tiền điện nước, nhân viên bảo vệ, tiền gửi xe, tiền vệ sinh …
Xem thêm dịch vụ của office4u tại quận 1: https://office4u.vn/vi/van-phong-cho-thue/van-phong-cho-thue-quan-1.html