Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Experts

e e

Description

https://readthedocs.org/profiles/thietkei/<a 

Đăng lại bằng web . Mọi người không chỉ có nhiều khả năng chia sẻ infographics, mà infographics còn dễ dàng đăng tải. Hầu hết các infographics sẽ đi kèm với một mã nhúng, do đó, đặt nó trên trang web của bạn là một cách tuyệt vời để khuyến khích mọi người tái xuất bản. Bạn sẽ nhận được một backlink bất cứ khi nào nội dung được xuất bản lại, điều này chỉ giúp đa dạng hóa và tăng danh mục đầu tư liên kết của bạn.
Các lợi ích khác của Infographics
Cuối cùng, infographics thực sự cung cấp nhiều lợi ích lớn hơn nhiều so với số ít lợi ích SEO mà họ có thể cung cấp cho một trang web. Để giải trí, đây là một vài tính năng bổ sung khác mà bạn sẽ nhận được nếu bạn bắt đầu xuất bản thêm infographics lên trang web của mình: