Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
o

You are here

Description

Ho có đờm Kênh iTV: Thông tin về ho có đờm

Ho có đờm không phải là một bệnh lý mà là biểu hiện của nhiều bệnh đường hô hấp. Bao gồm ho có đờm xanh, vàng, trắng… Nếu không điều trị để kéo dài hoặc chữa không triệt để sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh.
Thông tin chi tiết tại: https://kenhitv.vn/ho-co-dom/