Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Expertse e

Description

https://www.anphabe.com/discussions/questions-answers/q/tao-website-cac-truong-tuy-chinh-wordpress/31773/answer

Đây là một ví dụ thiết kế web đáp ứng dựa trên Khung Bootstrap và dễ dàng tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng nó như một đại lý thiết kế, sơ yếu lý lịch cá nhân hoặc mẫu danh mục đầu tư thiết kế web cá nhân. Bố cục một trang, thiết kế giao diện người dùng đáp ứng hiện đại và sạch sẽ, thiết kế hoàn hảo 100% pixel, tương thích trình duyệt chéo, v.v ... là những ưu điểm của ví dụ thiết kế web hiện đại này.