Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Experts

e e

Description

Có các hướng dẫn cụ thể cho các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ phổ biến, bao gồm  HostGator  và  Bluehost  cũng như cho CMS phổ biến như WordPress và Joomla. Điều đó đơn giản hơn nhiều so với hầu hết các công ty CDN khác, những người thường rời bỏ bạn để tự tìm các cài đặt và tài liệu hỗ trợ có liên quan.
Khoản thanh toán rẻ nhất của CDN77 khi bạn lên kế hoạch là  $ 0,049  mỗi GB cho Hoa Kỳ và Châu Âu. CDN77 cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày. Bạn có thể kiểm tra nó dưới đây.  

http://groupspaces.com/100diemcom/pages/cach-tao-lich-bai-viet-website-wordpress