Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
o

You are here

Mission Directors
Description

تیشرت هاوایی که به آن آلوها نیز میگویند سبکی از پیراهن مردانه است که نقوش برجسته دارد. نکته ی جالب راجب این پیراهن این است که روز جمعه ی هتفه را به این پیراهن اختصاص داده اند. منشا اصلی و دلیل نامگذاری تیشرت های هاوایی آن سرزمین های هاوایی است. طرح های مختلف و زیادی بر روی تیشرت های هاوایی چاپ میشود اما چند تا طرحی که بیشتر بر روی تیشرت های هاوایی چاپ میشوند ، جنگل ، دریا، گل ، ساحل و ... هستند. خرید تیشرت هاوایی این امکان را برای شما فراهم میکند تا از آن در مکان های غیررسمی همانند دوره همی های خودمانی و مسافرت و ... استفاده کنید. نحوه ی چاپ نقوش بر روی تیشرت های هاوایی به روش های مختلفی صورت میگیرد که در ادامه چند مورد از آنها را بررسی خواهیم کرد. پرینت all over :این نوع از پیراهن های هاوایی با تکرار یک طرح بر روی کل تیشرت تولید میشوند. پرینت منظره ای : این نوع به پرینت آل اور شباهت دارد با این تفاوت که به جای یک تکرار یک طرح ، الگوها و طرح های مختلفی در جای جای این تیشرت دیده میشود.