Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Description

Nếu rơi vào trường hợp của những người dưới đây, tôi tin rằng bạn sẽ hiểu cảm giác mà họ đã phải chịu đựng, tuy nhiên tôi mong rằng không có bất cứ ai trong số chúng ta phải bỏ mạng vì tờ vé số

Một người đàn ông Thái Lan đã tự bắn vào đầu mình và để lại một lá thư tuyệt mệnh, lý do là ông ta đã đánh mất 7 tấm vé số trúng thưởng giải độc đắc.

Xem thêm nguồn: 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/user/viewPublicProfile/51767
http://www.desyn.gr/UserProfile/tabid/43/userId/149384/Default.aspx
https://www.jotform.com/90072313702445
https://speakerdeck.com/doremon9x
http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/user/viewPublicProfile/705736
http://www.tributi.marche.it/UserProfile/tabid/1030/userId/6809/language/en-US/Default.aspx
http://www.tpt.com/commoditymanagementblog/UserProfile/tabid/43/userId/20937/Default.aspx
http://journals.sbmu.ac.ir/en-iranjem/user/viewPublicProfile/29416
https://www.adsoftheworld.com/user/sitaxah
http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/4831/Default.aspx
http://www.betoncentralen.gl/UserProfile/tabid/61/userId/289286/Default.aspx
https://greasyfork.org/en/users/238103-jackson
https://webtools.dnvgl.com/projects6/testsusemsbc/ActivityFeed/MyProfile/tabid/275/UserId/11058/Default.aspx
http://www.stopjeangst.nl/Mijnprofiel/tabid/43/userId/20165/Default.aspx
https://lab.louiz.org/snippets/988
https://www.cfscc.org/UserProfile/tabid/57/UserId/1050/Default.aspx
http://www.gurtong.net/UserProfile/tabid/457/userId/17486/Default.aspx
http://foodtube.net/profiles/blogs/vi-bi-nguoi-than-xe-ve-so-nen-khong-the-nhan-duoc-thuong