Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Description

Khi các bạn đang chuẩn bị  thành lập công ty would have many info, procedure various, properly quy trình mà các bạn need to be done nắm to you can easily opened company one how to fine and Suon sẻ to active dynamic development business. Subjects must be need a regular database information information as company name, business address, business jobs, offer capital and scale percentage of the users and equity east, fraction ratio will be dependencies as any logical and who are an existing law.

Forming form to make the current business

Doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần phải được  định nghĩa là doanh nghiệp làm 1 đơn vị,  nhân chủ, chịu trách nhiệm toàn bộ trách nhiệm pháp lý bằng chính cá nhân sản xuất của mình theo luật pháp

Công ty TNHH Một Thành Viên: Đây been see  is one of those  loại hình doanh nghiệp làm 1 individuals or 1 organizations làm chủ (possible thuê, mướn đại diện pháp luật), chịu toàn bộ  trách nhiệm hữu hạn wrong but  in illegal cap of range number for .

Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên: Loại hình doanh nghiệp có  từ 2 đến 50 thành viên thực hiện  góp vốn, thành viên có thể là đơn vị,  cá nhân / tổ chức, trách nhiệm cấp quyền trong phạm vi số capital supported. 

Công ty Cổ Phần: Loại hình doanh ngiệp spaces  from 3 individuals or organizations trở lên (possible thuê, mướn đại diện pháp luật), công ty cổ phần thường will  never  restricted max số lượng cổ đông, chịu trách nhiệm nhiệm vụ trong giới hạn số lượng khoảng cấp  vốn đã góp từ lúc ban đầu .

Dịch vụ thành lập công ty tại Kế Toán Cát Tường

Công ty Kế Toán Cát Tường là một trong những cơ sơ chuyên thực hiện giải pháp thành lập doanh nghiệp nên các bạn cứ yên tâm đến với chúng tôi một trong những cơ sơ uy tín tại tphcm.