Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Industries

Description

Chậu mini đế rể cây dính liền chậu độc đáo và thú vị, chậu màu men xanh biếc viền vàng phần đế liền khối, chậu kích thước dưới 10cm. Phần đông những chậu được làm, đây là khó nhất để làm. Chi tiết: https://www.xn--chu-6hz.vn/